Nota prawna

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej przysługują autorom strony (Mariusz Wszołek, Aleksandra Dobras).

Korzystanie z serwisu internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu. Żaden utwór, znajdujący się na niniejszej stronie internetowej nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.